Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

All Category List

Category Pravachanams # Audio Files Size Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Srimad Bhagavadgita 58 2,085 31, 319, 781, 903 87, 887 07:12:2020
Sri Devi 22 929 11, 817, 010, 202 25, 047 10:31:2020
Srimad Bhagavatham 60 1,455 31, 045, 243, 032 72, 626 10:16:2020
Sri Mahabharatham 32 410 13, 411, 092, 478 21, 988 08:05:2018
Srimad Ramayanam 68 1,390 38, 748, 116, 694 79, 507 05:17:2020
Harikatha 32 220 2, 847, 932, 475.6800003 5, 517 03:12:2017
Janapada Charitralu 11 30 327, 706, 765 662 10:31:2016
Adi Shankaracharya 16 190 4, 234, 770, 001 9, 135 07:20:2017
Festivals 30 37 485, 907, 219 1, 089 10:31:2016
Lord Shiva 16 362 5, 378, 403, 999 10, 923 10:31:2016
Lord Vishnu 32 817 11, 228, 489, 817 22, 105 07:21:2020
Ramana Maharshi 2 109 697, 179, 631 1, 383 10:31:2016
Sanathana Dharmam 23 238 2, 172, 855, 395 3, 999 11:21:2018
SelfDev Talks 19 681 2, 143, 120, 780 3, 610 11:20:2020
Spiritual Talks 2 2 93, 880, 540 137 10:31:2016
Srivaishnava Scriptures 39 918 17, 889, 936, 595.6 37, 734 12:21:2020
Thiruppavai 40 1,126 24, 678, 583, 517 52, 785 06:05:2020
Upanishads 15 391 6, 933, 801, 227 15, 584 11:03:2016
Vedas 4 187 731, 452, 024 1, 451 11:03:2016
Puranas 8 117 2, 398, 581, 608 5, 387 07:12:2020
Alwars Acharyas 1 1 17, 915, 793 49 10:31:2016
Arogyam 3 64 1, 647, 440, 875 3, 526 11:03:2016
Bhagavatham Undrajavaram 9 58 3, 300, 769, 107 6, 850 10:31:2016
Bhaktha Charitra 1 4 58, 180, 342 120 10:31:2016
Bhakthi 4 12 185, 588, 400 418 10:31:2016
Dharma Nidhi 121 1,588 2, 675, 443, 934 4, 859 11:13:2019
Lord Ganesh 1 4 38, 163, 831 77 10:31:2016
Others 15 86 1, 784, 880, 606 3, 562 10:31:2016
Punya Kshetras 6 70 1, 317, 000, 591 2, 614 10:31:2016
Ramanuja Charya 17 192 2, 572, 070, 192 3, 910 05:09:2020
Sahitya Pravachanas 1 5 53, 874, 338 91 10:31:2016
Undrajavaram Mahabharatam 16 60 3, 303, 297, 620 7, 558 11:03:2016
Sriramanuja Scriptures 11 327 10, 417, 397, 480 21, 409 11:10:2020
vlearn 13 439 682, 642, 119 1, 074 06:23:2020
V-SONGS 10 152 418, 468, 608 527 09:27:2020
Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 18 368 10, 193, 157, 404 19, 408 06:10:2020
VaraVaraMuni Nidhi 17 17 1, 103, 935, 647 479 10:25:2020
Upanishad Pravachanaavali 1 11 600, 060, 487 697 11:07:2021