Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Devi Bhagavatham - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 16 831 403, 963, 161 10:31:2016
Devi Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 17 596 290, 502, 808 10:31:2016
Lalitha Pancharatna Stotram Speech - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 14 694 336, 590, 595 10:31:2016
Lalitha Sahasranamam Speech - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 104 4,580 2, 227, 191, 338 10:31:2016
Soundarya Lahari - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 23 828 403, 892, 435 10:31:2016
Sri Devitatvam - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 3 355 171, 594, 954 10:31:2016
Devi Bhagavatam - Dr Krovi Partha Sarathy [Sri Devi ] 49 721 358, 169, 050 10:31:2016
Soundarya Lahari Dkp - Dr Krovi Partha Sarathy [Sri Devi ] 124 584 310, 997, 341 10:31:2016
Mooka Panchashati Pravachanam GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) [Sri Devi ] 8 192 93, 371, 770 10:31:2016
Soundarya Lahari Gn - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) [Sri Devi ] 1 71 38, 524, 871 10:31:2016
Kantha Chahtushloki 2015 - Kandadai Ramanujacharya [Sri Devi ] 32 1,567 640, 650, 655 10:31:2016
Navashakthi Namosthuthe KR 2013 - Kandadai Ramanujacharya [Sri Devi ] 9 208 112, 873, 002 10:31:2016
Sri Gunaratnakoshamu KR 2014-2015 - Kandadai Ramanujacharya [Sri Devi ] 104 5,003 1, 819, 958, 066 10:31:2016
Soudarya Lahari MS - Mallapragada Srimannarayana Murthy [Sri Devi ] 114 2,520 1, 320, 689, 606 10:31:2016
Soundarya Lahari Msm - Mallapragada Srimannarayana Murthy [Sri Devi ] 3 362 136, 101, 910 10:31:2016
Sri Lalitha Chant MS - Mylavarapu Srinivasa Rao [Sri Devi ] 1 37 18, 079, 086 10:31:2016
Devi Sapthashathi Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 21 512 264, 629, 666 10:31:2016
Sri Lakshmi Sahasranama Vaibhavam SSS 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 196 2,197 1, 318, 661, 817 10:31:2016
Sri Lalitha Leela - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 5 115 56, 345, 539 10:31:2016
DeviBhagavatham SB - Siddheswarananda Bharathi [Sri Devi ] 8 884 426, 239, 744 10:31:2016
Sri Lakshmi Asthottara Shatanaama Sthotra Vaibhavam 2018 TKV - Tkv Raghavan [Sri Devi ] 16 999 483, 164, 094 11:16:2018
Sri Guna Ratna Kosha Artha Sangraham TK 2020 - TK Chudamani [Sri Devi ] 61 1,191 584, 818, 694 11:20:2020