Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

All Pravachanams List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Srimad BhagavadGita Chapter 01 Vishada Yogam - Chalapathi Rao 18 905 437, 642, 803 10:31:2016
Srimad BhagavadGita Chapter 02 Sankhya Yogam - Chalapathi Rao 34 1,366 663, 472, 738 10:31:2016
Devi Bhagavatham - Chaganti Koteshwara Rao 16 831 403, 963, 161 10:31:2016
Sri GuNa Ratna Kosam BNB Discourse - Badri Narayana Bhattar 31 779 431, 922, 094 11:01:2016
Bhagavatam Pravachanam - Chaganti Koteshwara Rao 120 5,078 2, 472, 616, 974 10:31:2016
Bhgavatham Nagaphani - Madugula Nagaphani Sharma 25 310 463, 123, 857 11:01:2016
Potana Bhagavatam - Sapthaha Sravanam - Peesapati Seetharama Sastry 7 372 179, 899, 554 11:01:2016
01 Adi Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 163 160, 993, 843 07:20:2017
Satuluri Vari Bhagavatha Sapthaham - Satuluri Gopala Krishnamacharya 15 1,129 1, 225, 197, 333 11:01:2016
Mahabharatam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri 10 585 282, 728, 483 10:31:2016
Srimadbhagavatam Sa - Sribhashyam Appalacharya 90 4,404 2, 138, 535, 409 11:01:2016
Sudarakanda Pravachanam Sa - Sribhashyam Appalacharya 15 384 187, 048, 097 11:01:2016
Ramayanam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri 10 562 272, 877, 743 11:01:2016
Ramayana Pravachanam Kvsg - K V Santhana Gopalachariyar 38 1,866 911, 235, 672 11:01:2016
Sri Krishna Karnamrutham - Chaganti Koteshwara Rao 18 494 241, 730, 395 11:01:2016
Sri Rukmini Kalyanam - Kamala Gopal Rao 1 59 28, 678, 024 10:31:2016
Bhagavatam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri 7 705 340, 045, 088 11:01:2016
Mahabharath Samkshipta Pravachanam - Satuluri Gopala Krishnamacharya 8 758 367, 787, 712 08:21:2017
Ramayanam Pravachanam Ss - Samavedam Shanmukha Sharma 20 1,249 608, 707, 333 11:01:2016
Sri Krishna Jananam - Chaganti Koteshwara Rao 4 122 59, 467, 112 11:01:2016
Krishna Vasanthothsavam Ramayanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 23 742 361, 924, 997 11:01:2016
Bhagavadgita Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 88 2,353 1, 152, 308, 687 10:31:2016
02 Sabha parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 106 104, 998, 629 10:31:2016
03 Aranya Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 71 69, 970, 916 10:31:2016
04 Viraat Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 122 118, 733, 485 10:31:2016
Ramayana Upanyasalu Sgk - Satuluri Gopala Krishnamacharya 8 822 399, 850, 816 11:01:2016
05 Udyoga Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 81 80, 074, 167 10:31:2016
06 Bhishma Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 3 57 55, 800, 016 10:31:2016
07 Drona Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 7 124 123, 059, 293 10:31:2016
08 Karna Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 85 83, 090, 236 10:31:2016
09 Shalya Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 3 63 62, 434, 795 10:31:2016
Sundarakandam - K V Santhana Gopalachariyar 14 566 277, 244, 374 11:01:2016
10 Sauptika Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 99 97, 603, 379 10:31:2016
Bhagavat Gita Upanyasalu - Vidya Prakash Nandagiri Swamy 18 803 390, 201, 935 10:31:2016
11 Stree Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 81 78, 664, 049 10:31:2016
12 Shaanti Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 86 83, 812, 902 10:31:2016
13 Anushaasanika Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 98 96, 953, 763 10:31:2016
14 Ashvamedha Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 81 79, 195, 721 10:31:2016
15 Asramavasa Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 97 95, 496, 054 10:31:2016
16 Mausala Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 83 82, 397, 276 10:31:2016
17 Mahaprasthana Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 125 122, 193, 142 10:31:2016
18 Svargarohana Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 108 105, 658, 078 10:31:2016
Ramayan Ushasree - Ushasree 11 258 125, 868, 205 11:01:2016
Adigo Bhadradri - Burra Shivarama Krishna 4 143 69, 623, 392 10:31:2016
Adiparvam - Chaganti Koteshwara Rao 51 2,592 2, 515, 608, 495 10:31:2016
Anjanna Cheritra - Telugu Local Singers 6 130 64, 014, 234 10:31:2016
Annamayya Jeevitha Charitra - Jayanthi Savithri 2 57 27, 639, 312 10:31:2016
Ayyappa Cheritra - Telugu Local Singers 2 46 22, 677, 588 10:31:2016
Badradri Ramaiah Cheritra - Telugu Local Singers 2 44 22, 078, 774 10:31:2016
Bhgavath Katha 1 - Mv Simhachala Sastry 6 174 85, 080, 270 10:31:2016