Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

06 Bhishma Parvam

Pravachanam: 06 Bhishma Parvam
Details:
Title Audio File Download Play Time
06 Bhishma Parvam Part 01 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 31:31:00
06 Bhishma Parvam Part 02 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 26:20:00
06 Bhishma Parvam Part 03 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 00:13