Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

09 Shalya Parvam

Pravachanam: 09 Shalya Parvam
Details:
Title Audio File Download Play Time
09 Shalya Parvam Part 01 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 40:47:00
09 Shalya Parvam Part 02 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 23:58
09 Shalya Parvam Part 03 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 00:14