Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

08 Karna Parvam

Pravachanam: 08 Karna Parvam
Details:
Title Audio File Download Play Time
08 Karna Parvam Part 01 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 32:14:00
08 Karna Parvam Part 02 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 32:10:00
08 Karna Parvam Part 03 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 21:52
08 Karna Parvam Part 04 by mahabharatham mylavarapu and Others
Download Download 00:13