Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Bhagavatam Pravachanam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 120 5,078 2, 472, 616, 974 10:31:2016
Bhgavatham Nagaphani - Madugula Nagaphani Sharma [Srimad Bhagavatham ] 25 310 463, 123, 857 11:01:2016
Potana Bhagavatam - Sapthaha Sravanam - Peesapati Seetharama Sastry [Srimad Bhagavatham ] 7 372 179, 899, 554 11:01:2016
Satuluri Vari Bhagavatha Sapthaham - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srimad Bhagavatham ] 15 1,129 1, 225, 197, 333 11:01:2016
Srimadbhagavatam Sa - Sribhashyam Appalacharya [Srimad Bhagavatham ] 90 4,404 2, 138, 535, 409 11:01:2016
Sri Krishna Karnamrutham - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 18 494 241, 730, 395 11:01:2016
Bhagavatam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri [Srimad Bhagavatham ] 7 705 340, 045, 088 11:01:2016
Sri Krishna Jananam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 4 122 59, 467, 112 11:01:2016
Bhagavata Saptaham SA - Sribhashyam Appalacharya [Srimad Bhagavatham ] 16 565 686, 345, 521 10:30:2016
Srikrishna Karnamrutham - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 9 448 218, 264, 368 10:30:2016
Canto 08 Withdrawal of the Cosmic Creation - Mrs Manda Kulkarni [Srimad Bhagavatham ] 24 274 103, 195, 576 05:16:2020
Canto 09 Liberation - Mrs Manda Kulkarni [Srimad Bhagavatham ] 24 276 103, 117, 815 05:16:2020
Canto 10 The Summum Bonum - Mrs Manda Kulkarni [Srimad Bhagavatham ] 90 1,135 321, 949, 221 05:16:2020
Canto 11 General History - Mrs Manda Kulkarni [Srimad Bhagavatham ] 31 368 92, 217, 896 10:30:2016
Canto 12 the age of Deterioration - Mrs Manda Kulkarni [Srimad Bhagavatham ] 13 142 35, 733, 371 05:16:2020
Gajendra Moksham - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) [Srimad Bhagavatham ] 5 130 156, 761, 039 11:01:2016
Srimad Bhagavathamritha Sudha - Ahobala Jeeyar Swamy [Srimad Bhagavatham ] 20 2,304 1, 109, 403, 896 10:31:2016
Bhagavatha Pravachanam KR LIVE Jun 2013 AP - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 6 300 145, 506, 036 10:31:2016
Bhagavathamulo Madhura Ghattalu Guntur - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 9 964 349, 166, 720 10:31:2016
Bhagavathamulo Madhura Ghattalu Srisailam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 64 1,770 865, 519, 371 10:31:2016
Dashamaskandam Of Bhagavatam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 26 714 350, 615, 946 10:31:2016
Gajendra Moksham Pravachanam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 3 98 47, 709, 064 10:31:2016
Prahladopakhyanam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 4 206 100, 715, 520 10:31:2016
Rukmini Kalyanamu - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 2 92 44, 650, 322 10:31:2016
Sri Krishnashtami - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 1 83 40, 020, 641 11:01:2016
Bhakta Prahlada Pravachanam - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) [Srimad Bhagavatham ] 8 223 268, 999, 256 11:01:2016
Bhagavatha Upanyasalu JK - Kakinada Jeeyar Swamy [Srimad Bhagavatham ] 2 145 70, 010, 240 11:01:2016
Srimad Bhagavatha Sangraha Sapthaham KS 2015 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Srimad Bhagavatham ] 7 396 186, 907, 890 11:01:2016
Bhagavatham Kandalai - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 207 21,903 5, 286, 868, 799 11:01:2016
Naimisharanyam Bhagavatha Sapthaham KR - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 59 1,652 805, 197, 627 11:01:2016
Narasimha Jayanthi Vaibhavam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 1 54 26, 335, 284 11:01:2016
Srimad Bhagavath Sapthaham KR 2012 - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 16 3,293 1, 584, 558, 264 11:01:2016
Sri Krushna Cheshtalu - Vividha Kavula Hrudayalu 2013 - Kari Thiruvengalamma [Srimad Bhagavatham ] 4 116 42, 341, 415 11:01:2016
Srimadbhagavatham KVJ - KV Janakamma [Srimad Bhagavatham ] 84 2,212 1, 082, 088, 576 11:01:2016
Bhagavathamu Lo Konni Ghattalu - Mallapragada Srimannarayana Murthy [Srimad Bhagavatham ] 6 750 271, 198, 778 11:01:2016
Pothana Srimadbhagavatham TTD MSM 2016 - Medasani Mohan [Srimad Bhagavatham ] 18 436 213, 775, 295 11:01:2016
Bhagavatham Pravachanam - Mylavarapu Srinivasa Rao [Srimad Bhagavatham ] 1 2 66, 829, 888 11:01:2016
Annamayya Krishna Bhakthi SSS - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 41 444 275, 950, 582 11:01:2016
Krishna Tattvam Tampa USA 2015 - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 3 334 160, 512, 420 11:01:2016
Sri Krishna Tatwam - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 16 749 363, 271, 168 11:01:2016
Srimad Bhagavata Saptaham USA VA 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 7 764 367, 867, 109 11:01:2016
108th Bhagavatha Sapthaham Brindavanam 2015 - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srimad Bhagavatham ] 44 1,018 498, 793, 053 11:01:2016
Bhagavatam Satuluri - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srimad Bhagavatham ] 33 1,038 518, 626, 945 11:01:2016
Bhagavatham Raasa Panchadhyayani - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srimad Bhagavatham ] 14 1,264 457, 461, 365 11:01:2016
Sri Krishnashtami Pravachanam - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srimad Bhagavatham ] 1 98 47, 505, 322 11:01:2016
Pothana Bhagavatham in brief SB - Siddheswarananda Bharathi [Srimad Bhagavatham ] 4 361 174, 268, 288 11:01:2016
Srimad Bhagavatha Sapthaham TVN 2011 - Swami Tatvavidananda [Srimad Bhagavatham ] 26 2,207 532, 974, 753 11:01:2016
Rukmini Kalyanam Kv - Tkv Raghavan [Srimad Bhagavatham ] 12 518 252, 660, 778 11:01:2016
Bhagavatham Ushasree - Ushasree [Srimad Bhagavatham ] 10 266 129, 145, 566 11:01:2016
Narasimha Aavirbhavam VP 2016 - Vaddiparthi Padmakar [Srimad Bhagavatham ] 1 114 54, 846, 779 11:01:2016