Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sri GuNa Ratna Kosam BNB Discourse - Badri Narayana Bhattar [Srivaishnava Scriptures ] 31 779 431, 922, 094 11:01:2016
Kurangi Panchakam - Mana Jeevana saaram - Ahobala Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 6 205 100, 173, 997 11:01:2016
Kshama Shodashi [MUST LISTEN] Stotra Vaibhavam KR 2015 - Kandadai Ramanujacharya [Srivaishnava Scriptures ] 76 3,847 1, 866, 274, 518 11:01:2016
Kovil Thiruvaimozhi - Kari Thiruvengalamma [Srivaishnava Scriptures ] 25 1,627 589, 862, 294 11:02:2016
Ramanuja Nootrandadi KT - Kari Thiruvengalamma [Srivaishnava Scriptures ] 6 400 144, 929, 770 11:02:2016
Shatagopa Vaksudha - Kari Thiruvengalamma [Srivaishnava Scriptures ] 16 853 413, 741, 175 11:02:2016
Upadesha Ratnamalai KT - Kari Thiruvengalamma [Srivaishnava Scriptures ] 5 324 117, 210, 383 11:02:2016
Alwar Sreesookthi KVJ - KV Janakamma [Srivaishnava Scriptures ] 11 129 87, 828, 826 11:02:2016
Divya Prabhandham MK - Malola Kannan [Srivaishnava Scriptures ] 3 60 58, 863, 229 11:02:2016
Divya Prabhandham SR - P Sundararajan [Srivaishnava Scriptures ] 4 149 288, 806, 994 11:02:2016
Koyil Thiruvoimozhi Recitation By Parts - P Sundararajan [Srivaishnava Scriptures ] 13 56 120, 746, 671 11:02:2016
Ramanuja Vani SR - [Srivaishnava Scriptures ] 21 591 289, 630, 519 11:02:2016
Sri Rangaraja Stavam SGK - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srivaishnava Scriptures ] 51 1,232 667, 700, 912 11:02:2016
Mumukshuppadi SBS - Sribhashyam Srinivasacharyulu [Srivaishnava Scriptures ] 37 1,976 239, 327, 831 11:02:2016
Alavandar Stotra Ratnam 2011 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 54 4,345 2, 099, 159, 808 11:02:2016
Artha Panchakam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 98 2,608 1, 276, 790, 887 11:02:2016
Bhajayathirajam HH Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 4 115 55, 876, 472 11:02:2016
Divya Suri Charitam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 13 254 125, 504, 784 11:02:2016
Tirumantrartham Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 27 1,602 777, 221, 767 11:02:2016
Tirunakshatra Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 1 95 45, 886, 036 11:02:2016
Ashtakshari Mantra Mahima - Tridandi Pedda Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 6 189 92, 339, 208 11:02:2016
Tirumantram Discourse Vc - Venkatacharya Sirisinahal [Srivaishnava Scriptures ] 24 1,910 922, 992, 141 11:02:2016
Ashta Shloki Vaibhavam HH Ahobila 2016 - Ahobala Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 4 228 110, 184, 364 03:05:2017
Ashta Shloki Vaibhavam HH Ahobila 2014 - Ahobala Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 4 248 425, 302, 425.59999996 03:07:2017
Glory of Alwars HH Talks - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 1 35 17, 186, 161 03:08:2017
Srivachana Bhushanam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya [Srivaishnava Scriptures ] 136 7,880 3, 071, 942, 040 12:06:2017
Archiradi Vaibhavam PT - Padmaja [Srivaishnava Scriptures ] 1 58 27, 858, 491 02:10:2019
Archiradi Vaibhavam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya [Srivaishnava Scriptures ] 5 313 151, 586, 436 05:14:2019
Manavala mamuni thirunakshatra vaibhavam SGK 2019 - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Srivaishnava Scriptures ] 1 14 71 11:01:2019
ThiruPallandu vaibhavam VV 2019 - Vangala Venkatacharyulu [Srivaishnava Scriptures ] 26 1,211 624, 794, 072 11:07:2019
Jitante Stotra Vaibhavam Prathama AJ 2019 - Ahobala Jeeyar Swamy [Srivaishnava Scriptures ] 20 104 54, 755, 847 12:06:2019
Te Kam Gopala Acharya Vaibhavam 2020 - Aruna Mudumbai [Srivaishnava Scriptures ] 9 185 182, 458, 538 05:09:2020
Alavandar Stotra Ratna Vaibhavam PT - Padmaja [Srivaishnava Scriptures ] 27 2,111 1, 019, 423, 286 05:11:2020
Gnana Saaram MK 2020 - Maringanti Kulasekharaachaarya Swami [Srivaishnava Scriptures ] 42 372 95, 071, 804 06:26:2020
Tirukkollur Penbillai Rahasyaalu 2020 MTA - Maringanti Tirumazhishai Alwar swami [Srivaishnava Scriptures ] 80 1,032 1, 031, 395, 113 07:22:2020
Prameya Saram Talks MK 2020 - Maringanti Kulasekharaachaarya Swami [Srivaishnava Scriptures ] 11 114 28, 600, 627 07:23:2020
Sri Ramanuja Avayava Prabhavam RR 2020 - rohini kurapati [Srivaishnava Scriptures ] 6 140 68, 854, 650 11:20:2020
Varanamayiram Naachiyar Thirumozhi - rohini kurapati [Srivaishnava Scriptures ] 7 158 77, 036, 350 10:08:2020
Arthi Prabandham Vaibhavam RR 2020 - rohini kurapati [Srivaishnava Scriptures ] 6 185 90, 696, 004 10:16:2020