Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Andal Thirunakshatram Pravachana Mala - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 1 35 16, 804, 128 11:03:2016
Thiruppavai Pravachanm As - Achi Srinivasa Charya [Thiruppavai ] 33 2,736 1, 323, 594, 696 11:02:2016
Thiruppavai Learn Word By Word 2015 - Devanayakan Swamy [Thiruppavai ] 31 62 68, 417, 756 11:02:2016
Dhanurmasa Pravachanamrutham DrSK 2014 - Dr Satyavati Sriperumbuduru Kandala [Thiruppavai ] 31 2,918 1, 406, 955, 806 11:02:2016
Learn Thiruppavai Daily 2012 - K Raja Gopalan [Thiruppavai ] 32 33 29, 398, 577 11:02:2016
Tiruppavai Upanyasamulu - K V Santhana Gopalachariyar [Thiruppavai ] 54 2,756 1, 336, 062, 097 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KR 2007 - Kandadai Ramanujacharya [Thiruppavai ] 30 2,908 1, 442, 526, 440 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KR 2012 - Kandadai Ramanujacharya [Thiruppavai ] 30 2,821 1, 360, 711, 162 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam Live KIR 2013-14 - Kandadai Ramanujacharya [Thiruppavai ] 31 2,115 751, 842, 976 11:02:2016
Thiruppavai Vaibhavam 2014-15 KSC - Kandadai Srinivasacharya [Thiruppavai ] 31 2,014 731, 163, 408 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KT 2010 - Kari Thiruvengalamma [Thiruppavai ] 31 996 365, 281, 916 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam Live KVJ 2012-2013 - KV Janakamma [Thiruppavai ] 30 1,828 662, 781, 921 11:02:2016
Tiruppavai Samkshipta Pravachanam - Manjula Sree [Thiruppavai ] 30 735 360, 107, 624 11:02:2016
Thiruppavai Samkshipta Pravachanam 2012 - Rangarajan & Ranganathan [Thiruppavai ] 30 384 218, 072, 459 11:02:2016
Thiruppavai Dhanurmasam 2011 - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Thiruppavai ] 32 2,102 773, 582, 220 07:02:2017
Tiruppavai Pravachanam Sa - Sribhashyam Appalacharya [Thiruppavai ] 31 2,632 1, 273, 331, 539 08:21:2017
THIRUPPAAVAI Chant Along 2015 - Thiruppavai Bhagavathar [Thiruppavai ] 31 1 17, 887, 882 11:02:2016
THIRUPPAVAI Learner by Line 2015 - Thiruppavai Bhagavathar [Thiruppavai ] 31 19 37, 935, 157 11:02:2016
Goda Stuti Shloka Artham - TK Chudamani [Thiruppavai ] 29 363 197, 925, 872 11:02:2016
Thiruppavai Pashuraartham TK - TK Chudamani [Thiruppavai ] 32 51 83, 168, 309 11:03:2016
Thiruppavai 2013 TTD - Tkv Raghavan [Thiruppavai ] 30 559 267, 416, 303 11:03:2016
Andal Thirunakshatram HH Discourses - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 1 64 30, 955, 776 11:03:2016
Dhanurmasa Pravachanam HH 2014-15 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 24 3,659 1, 847, 576, 400 11:03:2016
Thiruppavai Nalgonda HH Live 2013 Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 23 3,172 1, 529, 313, 439 11:03:2016
Tirppavai Brief - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 2 55 26, 810, 900 11:03:2016
Tiruppavai Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 31 613 281, 795, 577 11:03:2016
Dhanurmasa Pravachanam HHRC LIVE Nalgonda 2013 - Tridandi Sriramachandra Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 29 2,663 1, 036, 907, 103 11:03:2016
Tiruppavai Pravachanam VS 2015 - Venkatacharya Sirisinahal [Thiruppavai ] 31 2,631 1, 268, 521, 219 12:16:2017
Sangraha Thiruppavai RHN 2017 - rohini kurapati [Thiruppavai ] 30 477 236, 338, 036 01:15:2018
Thiruppavai Sankshipta Vaibhavam 2017 MKG - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Thiruppavai ] 30 683 411, 334, 319 01:17:2018
Godastuti Vaibhavam 2017 TKC - TK Chudamani [Thiruppavai ] 29 383 191, 696, 560 01:20:2018
Rasa Dhuni Thiruppavai Kavita Samputi 2017 Lakshmana Yateendrulu - Rasa Dhuni Artist [Thiruppavai ] 30 84 47, 742, 448 01:20:2018
Thiruppavai Sankshipta Bhaavam 2017 Ahobala - Ahobala Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 31 189 109, 402, 504 01:23:2018
Thiruppavai Vaibhavam 2017 TKVR - Tkv Raghavan [Thiruppavai ] 30 2,117 1, 023, 756, 960 02:01:2018
Godavaibhavam Thiruppavai 2017 SSC - Sribhashyam Srinivasacharya [Thiruppavai ] 30 749 366, 468, 112 03:08:2018
Thiruppavai Bhavaardha Sangraham PT 2018_19 - Padmaja [Thiruppavai ] 31 1,225 584, 707, 657 01:22:2019
Dhanurmaasam Thiruppavai HH LIVE 2018-19 Pravachanam HYD - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy [Thiruppavai ] 12 1,480 714, 236, 124 01:22:2019
Thiruppavai taatparya deepika - Gopikamma [Thiruppavai ] 31 38 25, 155, 863 01:09:2020
Thiruppavai Vaibhavam 2018 MKG - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Thiruppavai ] 29 2,043 987, 074, 097 06:05:2020
Thiruppavai Vaibhavam 2019 VV - Vangala Venkatacharyulu [Thiruppavai ] 31 2,392 1, 233, 822, 175 03:27:2020