Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Prasnottara Ratna Malika - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 8 853 205, 338, 395 10:31:2016
Bhajagovindam KR - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 3 293 141, 791, 685 10:31:2016
Shankara Charya Jeevita Charitra - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 10 385 188, 809, 728 10:31:2016
Shankara Vijayalu - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 3 330 159, 277, 184 10:31:2016
Sivananda Lahari KR - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 5 416 201, 521, 961 10:31:2016
Vivekachudamani KR - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 10 545 264, 640, 690 10:31:2016
Bhajagovindam CR - Chalapathi Rao [Adi Shankaracharya ] 22 1,138 550, 656, 599 10:31:2016
Tatwa Bodha CR - Chalapathi Rao [Adi Shankaracharya ] 16 665 323, 509, 097 10:31:2016
Sivananda Lahari GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) [Adi Shankaracharya ] 1 53 29, 863, 099 10:31:2016
Sivanandalahari GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) [Adi Shankaracharya ] 1 53 29, 857, 647 10:31:2016
Atma Bodha PPS - Paripoornananda Saraswathi [Adi Shankaracharya ] 35 1,472 714, 605, 367 10:31:2016
Bhajagovindam PPS - Paripoornananda Saraswathi [Adi Shankaracharya ] 24 513 251, 524, 963 10:31:2016
Kanakadhara Stavam Talk SSS - Samavedam Shanmukha Sharma [Adi Shankaracharya ] 8 451 218, 773, 258 10:31:2016
Atma Bodha Sc - Sundara Chaitanya Swamy [Adi Shankaracharya ] 30 1,072 520, 997, 508 10:31:2016
Sadhana Panchakam - Sundara Chaitanya Swamy [Adi Shankaracharya ] 7 460 222, 228, 457 10:31:2016
Viveka Chudamani - Sundara Chaitanya Swamy [Adi Shankaracharya ] 7 436 211, 374, 363 10:31:2016