Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
01 Adi Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 6 163 160, 993, 843 07:20:2017
Mahabharatam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri [Sri Mahabharatham ] 10 585 282, 728, 483 10:31:2016
Mahabharath Samkshipta Pravachanam - Satuluri Gopala Krishnamacharya [Sri Mahabharatham ] 8 758 367, 787, 712 08:21:2017
02 Sabha parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 6 106 104, 998, 629 10:31:2016
03 Aranya Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 71 69, 970, 916 10:31:2016
04 Viraat Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 5 122 118, 733, 485 10:31:2016
05 Udyoga Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 81 80, 074, 167 10:31:2016
06 Bhishma Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 3 57 55, 800, 016 10:31:2016
07 Drona Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 7 124 123, 059, 293 10:31:2016
08 Karna Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 85 83, 090, 236 10:31:2016
09 Shalya Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 3 63 62, 434, 795 10:31:2016
10 Sauptika Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 5 99 97, 603, 379 10:31:2016
11 Stree Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 81 78, 664, 049 10:31:2016
12 Shaanti Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 86 83, 812, 902 10:31:2016
13 Anushaasanika Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 6 98 96, 953, 763 10:31:2016
14 Ashvamedha Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 81 79, 195, 721 10:31:2016
15 Asramavasa Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 5 97 95, 496, 054 10:31:2016
16 Mausala Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 4 83 82, 397, 276 10:31:2016
17 Mahaprasthana Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 6 125 122, 193, 142 10:31:2016
18 Svargarohana Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others [Sri Mahabharatham ] 5 108 105, 658, 078 10:31:2016
Adiparvam - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Mahabharatham ] 51 2,592 2, 515, 608, 495 10:31:2016
Aranya Parvam KR - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Mahabharatham ] 77 2,289 1, 117, 016, 192 10:31:2016
Sabha Parvam KR - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Mahabharatham ] 25 835 407, 418, 496 10:31:2016
Virat Parvam - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Mahabharatham ] 24 1,746 1, 616, 490, 693 10:31:2016
Mahabharatam Lo Dharma Sukshmalu - Chalapathi Rao [Sri Mahabharatham ] 24 939 456, 907, 955 10:31:2016
Mahabharatham KR - Kandadai Ramanujacharya [Sri Mahabharatham ] 10 1,314 474, 622, 980 10:31:2016
Mahabharatham Panchamavedam - Kandadai Ramanujacharya [Sri Mahabharatham ] 4 430 207, 230, 790 10:31:2016
Bharatha Bharathi Discourse - Madugula Nagaphani Sharma [Sri Mahabharatham ] 19 1,204 583, 315, 525 10:31:2016
Mahabharatamu Patra Chitrana Sapthaham - Mallapragada Srimannarayana Murthy [Sri Mahabharatham ] 7 866 312, 935, 280 10:31:2016
Krishna Rayabaram - Ushasree [Sri Mahabharatham ] 2 49 24, 283, 471 10:31:2016
Mahabharat Ushasree - Ushasree [Sri Mahabharatham ] 10 276 269, 241, 190 10:31:2016
Sampurna Sri Mahabharatham VP Guntur 2017 - Vaddiparthi Padmakar [Sri Mahabharatham ] 54 6,375 3, 074, 375, 472 08:05:2018