Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
KarthikaMasa Vaishistyam CK 2013 - Chaganti Koteshwara Rao [Puranas ] 12 264 106, 674, 579 10:31:2016
Karthikamasa Vishishtatha KR 2013 - Kandadai Ramanujacharya [Puranas ] 29 663 245, 840, 588 10:31:2016
Karthika Puranam - Mylavarapu Srinivasa Rao [Puranas ] 33 1,175 428, 761, 608 10:31:2016
Garuda Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma [Puranas ] 16 845 412, 663, 219 10:31:2016
Vishnu Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma [Puranas ] 11 651 316, 318, 805 10:31:2016
Padma Puranam - Sri Vaddiparti Padmakar [Puranas ] 4 448 215, 738, 304 10:31:2016
Garga Samhitha VP 2016 - Vaddiparthi Padmakar [Puranas ] 4 439 211, 850, 094 10:31:2016
Markandeya Puranam VP 2015 - Vaddiparthi Padmakar [Puranas ] 8 902 460, 734, 411 10:31:2016