Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
BHARATEEYA KALYANA SAMSKRUTHI Vivarana - STGV Varada Rajacharyulu [Sanathana Dharmam ] 12 72 37, 443, 840 10:31:2016
Rama Gita Pravachanam - STGV Varada Rajacharyulu [Srimad Ramayanam ] 22 679 248, 016, 643 11:01:2016