Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Guru Purnima Vaibhavam KS 2016 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Festivals ] 1 22 10, 868, 032 10:31:2016
Karthika Paurnami Mahatmyam 2012 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Festivals ] 1 62 22, 322, 029 10:31:2016
Sankranthi Shobha KS 2016 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Festivals ] 1 24 11, 974, 783 10:31:2016
Shat_thila_Ekadashi Mahathmyam KS 2016 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Festivals ] 1 11 4, 321 10:31:2016
Tholi Ekadashi Vaibhavam KS 2016 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Festivals ] 1 23 11, 123, 584 10:31:2016
Ugadi Pravachanam KS - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Festivals ] 1 48 17, 430, 659 10:31:2016
Aashaddha Maasa Vaishishtyam KS 2015 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Sanathana Dharmam ] 2 80 29, 044, 974 10:31:2016
Shubhamastu Dharma Sandeshalu - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Sanathana Dharmam ] 2 6 4, 396, 041 10:31:2016
Srimad Bhagavatha Sangraha Sapthaham KS 2015 - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Srimad Bhagavatham ] 7 396 186, 907, 890 11:01:2016
Sundara Kanda Oka Parichayam - Kakunoori Suryanarayanamurthy [Srimad Ramayanam ] 1 55 26, 642, 672 11:01:2016