You are here

Pravachanams : Tridandi Chinna Jeeyar Swamy

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sri Lakshmi Narayana Pooja - Lord Vishnu 3 0:55 26.18 10:31:2016
Sri Venkateshwara Vaibhavam HH 2013 Pravachanam - Lord Vishnu 19 8:12 229.41 10:31:2016
Srimannarayaneeyam TV1 HH Pravachanam 2012 - Lord Vishnu 28 10:41 299.1 10:31:2016
Vishnu Sahasrana Vaishishtyam - Lord Vishnu 1 0:58 27.01 10:31:2016
Vishnu Sahasranmam Pravachanam - Lord Vishnu 18 16:46 465.15 10:31:2016