Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Ramayanam Pravachanam Ss - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Ramayanam ] 20 1,249 608, 707, 333 11:01:2016
Srikrishna Karnamrutham - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 9 448 218, 264, 368 10:30:2016
Kanakadhara Stavam Talk SSS - Samavedam Shanmukha Sharma [Adi Shankaracharya ] 8 451 218, 773, 258 10:31:2016
Thyagaraja Vaibhavam - Samavedam Shanmukha Sharma [Bhaktha Charitra ] 4 120 58, 180, 342 10:31:2016
Ganapati Tatwam - Samavedam Shanmukha Sharma [Lord Ganesh ] 4 77 38, 163, 831 10:31:2016
Annamayya Adbhuthalu Etv 2013 - Samavedam Shanmukha Sharma [Lord Vishnu ] 195 2,203 1, 236, 487, 824 10:31:2016
Annamayya Rama Bhakthi Etv 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma [Lord Vishnu ] 49 538 295, 909, 924 10:31:2016
Sri Krishna Karnamritam Sc - Samavedam Shanmukha Sharma [Lord Vishnu ] 9 448 216, 711, 688 10:31:2016
Sri Krishna Soundarya lahari SSS 2016 - Samavedam Shanmukha Sharma [Lord Vishnu ] 33 826 403, 613, 817 10:31:2016
Tyagaraja Vaibhavam - Samavedam Shanmukha Sharma [Lord Vishnu ] 7 743 358, 085, 074 10:31:2016
Subramanya Vaibhavam - Samavedam Shanmukha Sharma [Others ] 26 625 305, 159, 617 10:31:2016
Garuda Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma [Puranas ] 16 845 412, 663, 219 10:31:2016
Vishnu Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma [Puranas ] 11 651 316, 318, 805 10:31:2016
Devi Sapthashathi Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 21 512 264, 629, 666 10:31:2016
Sri Lakshmi Sahasranama Vaibhavam SSS 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 196 2,197 1, 318, 661, 817 10:31:2016
Sri Lalitha Leela - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 5 115 56, 345, 539 10:31:2016
Bhagavad Gita By Shanmukha Sharma - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavadgita ] 84 4,556 2, 205, 580, 992 10:31:2016
Annamayya Krishna Bhakthi SSS - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 41 444 275, 950, 582 11:01:2016
Krishna Tattvam Tampa USA 2015 - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 3 334 160, 512, 420 11:01:2016
Sri Krishna Tatwam - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 16 749 363, 271, 168 11:01:2016
Srimad Bhagavata Saptaham USA VA 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Bhagavatham ] 7 764 367, 867, 109 11:01:2016
Aditya Hrudayam Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Ramayanam ] 13 635 310, 045, 998 11:01:2016
Hanuman Chalisa Antharardham SSS - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Ramayanam ] 11 991 478, 188, 276 11:01:2016
Sri Anjaneyam SS talk 2016 - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Ramayanam ] 34 779 380, 521, 742 11:01:2016
Sri Rama Vaibhavam - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Ramayanam ] 27 1,409 681, 251, 904 11:01:2016
Sri Uttara Ramayanam SSS - Samavedam Shanmukha Sharma [Srimad Ramayanam ] 6 597 288, 238, 080 11:01:2016
Mahabharatam lo Manchi Kathalu at Undrajavaram - Samavedam Shanmukha Sharma [Undrajavaram Mahabharatam ] 7 855 379, 032, 155 11:03:2016
Narada Bhakthi Sutra Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma [Upanishads ] 12 689 333, 396, 672 11:03:2016