Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Devi Sapthashathi Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 21 512 264, 629, 666 10:31:2016
Sri Lakshmi Sahasranama Vaibhavam SSS 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 196 2,197 1, 318, 661, 817 10:31:2016
Sri Lalitha Leela - Samavedam Shanmukha Sharma [Sri Devi ] 5 115 56, 345, 539 10:31:2016