Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
12 Santhi Parvam At Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar [Undrajavaram Mahabharatam ] 3 392 167, 572, 268 11:03:2016
13 Aanusasinika Parvam at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar [Undrajavaram Mahabharatam ] 3 360 149, 902, 817 11:03:2016
14 Aswamedha Parvam at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar [Undrajavaram Mahabharatam ] 4 478 204, 093, 529 11:03:2016
15 and 16 Asramavasa and Mousala Parvamulu at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar [Undrajavaram Mahabharatam ] 3 333 139, 682, 220 11:03:2016
Adi Parvam at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar [Undrajavaram Mahabharatam ] 7 858 398, 498, 490 11:03:2016