Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Bhagavatham Kandalai - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 207 21,903 5, 286, 868, 799 11:01:2016
Naimisharanyam Bhagavatha Sapthaham KR - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 59 1,652 805, 197, 627 11:01:2016
Narasimha Jayanthi Vaibhavam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 1 54 26, 335, 284 11:01:2016
Srimad Bhagavath Sapthaham KR 2012 - Kandadai Ramanujacharya [Srimad Bhagavatham ] 16 3,293 1, 584, 558, 264 11:01:2016