Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Atma Bodha Sc - Sundara Chaitanya Swamy [Adi Shankaracharya ] 30 1,072 520, 997, 508 10:31:2016
Sadhana Panchakam - Sundara Chaitanya Swamy [Adi Shankaracharya ] 7 460 222, 228, 457 10:31:2016
Viveka Chudamani - Sundara Chaitanya Swamy [Adi Shankaracharya ] 7 436 211, 374, 363 10:31:2016