Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Devi Bhagavatham - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Devi ] 16 831 403, 963, 161 10:31:2016
Bhagavatam Pravachanam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 120 5,078 2, 472, 616, 974 10:31:2016
Sri Krishna Karnamrutham - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 18 494 241, 730, 395 11:01:2016
Sri Krishna Jananam - Chaganti Koteshwara Rao [Srimad Bhagavatham ] 4 122 59, 467, 112 11:01:2016
Adiparvam - Chaganti Koteshwara Rao [Sri Mahabharatham ] 51 2,592 2, 515, 608, 495 10:31:2016
Prasnottara Ratna Malika - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 8 853 205, 338, 395 10:31:2016
ArdhaNareeshwara Stotram - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 29 673 332, 458, 397 10:31:2016
Bhajagovindam KR - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 3 293 141, 791, 685 10:31:2016
Shankara Charya Jeevita Charitra - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 10 385 188, 809, 728 10:31:2016
Shankara Vijayalu - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 3 330 159, 277, 184 10:31:2016
Sivananda Lahari KR - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 5 416 201, 521, 961 10:31:2016
Vivekachudamani KR - Chaganti Koteshwara Rao [Adi Shankaracharya ] 10 545 264, 640, 690 10:31:2016
Bhakthi Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Bhakthi ] 1 70 33, 891, 734 10:31:2016
Manasu_Bhakti - Chaganti Koteshwara Rao [Bhakthi ] 6 144 52, 346, 624 10:31:2016
Pooja Vidhanam - Chaganti Koteshwara Rao [Bhakthi ] 3 120 58, 305, 840 10:31:2016
Sankranthi_KR_2014 - Chaganti Koteshwara Rao [Festivals ] 1 22 8, 027, 629 10:31:2016
Ugadi Pravachanam KR - Chaganti Koteshwara Rao [Festivals ] 2 31 27, 374, 196 10:31:2016
Dakshina Murthy Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 1 78 37, 737, 008 10:31:2016
Maha Shivapuranam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 106 3,226 1, 580, 295, 558 10:31:2016
Maheshwara Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 56 2,369 1, 156, 649, 527 10:31:2016
Mookhapancha Shatakam Speech - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 27 917 448, 567, 431 10:31:2016
Shiva Mahima - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 1 92 44, 306, 423 10:31:2016
Shiva Puranam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 28 813 398, 395, 206 10:31:2016
Siva Ashtottaranaama Stotram Speech - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 17 501 245, 214, 665 10:31:2016
Siva Tatwam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 3 114 55, 560, 051 10:31:2016
Subramanya Bhujangam Live HYD 2013 - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 4 413 199, 013, 727 10:31:2016
Subramanya Jananam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 1 116 56, 164, 785 10:31:2016
Subramanyeshwara Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Shiva ] 1 104 50, 152, 486 10:31:2016
Panduranga Mahatmyam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Vishnu ] 1 18 8, 863, 516 10:31:2016
Sri Venkateshwara Vaibhavam Mahathi TTD - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Vishnu ] 10 455 211, 846, 409 10:31:2016
Venkateshwara Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Vishnu ] 2 399 191, 851, 565 10:31:2016
Venkateshwara Vaibhavam New - Chaganti Koteshwara Rao [Lord Vishnu ] 16 790 383, 811, 095 10:31:2016
Gangaavataranam - Chaganti Koteshwara Rao [Others ] 1 73 35, 176, 106 10:31:2016
Sangeetha Sahitya Sammelanam - Chaganti Koteshwara Rao [Others ] 4 230 111, 629, 082 10:31:2016
Shri Guru Charitra - Chaganti Koteshwara Rao [Others ] 20 886 431, 974, 565 10:31:2016
Swamy Ayyappa - Chaganti Koteshwara Rao [Others ] 1 92 44, 683, 002 10:31:2016
Kapila Teertham - Chaganti Koteshwara Rao [Punya Kshetras ] 1 63 30, 771, 252 10:31:2016
Pancha Nadhulu - Chaganti Koteshwara Rao [Punya Kshetras ] 24 549 212, 573, 477 10:31:2016
Sri Kalahasteeshwara Mahathyam - Chaganti Koteshwara Rao [Punya Kshetras ] 8 726 350, 970, 565 10:31:2016
Tirumala Vishishtata - Chaganti Koteshwara Rao [Punya Kshetras ] 3 176 85, 473, 713 10:31:2016
Venkatachala Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao [Punya Kshetras ] 10 429 209, 084, 229 10:31:2016
KarthikaMasa Vaishistyam CK 2013 - Chaganti Koteshwara Rao [Puranas ] 12 264 106, 674, 579 10:31:2016
Alaya Darshanam Achara Vaishishtyam - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 10 342 270, 262, 396 10:31:2016
BharateeyaSamskrutiVaibhavamu - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 12 246 90, 016, 240 10:31:2016
Dharma Sopanamulu KR 2012 - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 8 438 211, 647, 612 10:31:2016
Kaliyugam Sadhana 2013 KR - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 4 118 57, 790, 970 10:31:2016
Pooja Vidhi KR - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 8 427 173, 644, 800 10:31:2016
Sanathana Dharmam KR - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 21 392 192, 790, 894 10:31:2016
Sravanamasa Vishishtatha KR 2013 - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 1 145 70, 018, 077 10:31:2016
Sri Guru Vaibhavam KR 2013 - Chaganti Koteshwara Rao [Sanathana Dharmam ] 4 86 42, 004, 218 10:31:2016