Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sriramanuja Sahasrabdi Vaibhavam 2017 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Ramanuja Charya ] 1 71 34, 426, 928 05:04:2017
Vaikunta Gadya Vaibhavam MKG 2017 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Sriramanuja Scriptures ] 11 603 291, 714, 728 05:06:2017
Dhati Panchaka Vaibhavam MKG 2017 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Sriramanuja Scriptures ] 5 264 128, 026, 872 07:20:2017
Thiruppavai Sankshipta Vaibhavam 2017 MKG - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Thiruppavai ] 30 683 411, 334, 319 01:17:2018
Ayodhya Kaanda Slokaardha Bhaava Prakaashika MKG 2018-19 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Srimad Ramayanam ] 52 5,077 2, 428, 247, 268 04:15:2019
Aranya Kaanda Slokaardha Bhaava Prakaashika MKG 2019 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Srimad Ramayanam ] 47 2,429 3, 136, 446, 143 03:27:2020
Thiruppavai Vaibhavam 2018 MKG - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [Thiruppavai ] 29 2,043 987, 074, 097 06:05:2020
Mamunighal Thirunakshatra Vaibhavam 2020 GMK - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella [VaraVaraMuni Nidhi ] 1 74 71, 087, 074 11:24:2020