Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Thyagaraja Vaibhavam

Pravachanam: Thyagaraja Vaibhavam
Details:
Title Audio File Download Play Time
Thyagaraja Vaibhavam SS Part 01 by Samavedam Shanmukha Sharma
Download Download 29:01:00
Thyagaraja Vaibhavam SS Part 02 by Samavedam Shanmukha Sharma
Download Download 20:09
Thyagaraja Vaibhavam SS Part 04 by Samavedam Shanmukha Sharma
Download Download 44:55:00
Thyagaraja Vaibhavam SS Part 03 by Samavedam Shanmukha Sharma
Download Download 27:07:00